Wilco Westrik – Maatschappelijk adviseur

Meetup

Het organiseren van de Meetups doe ik door middel van het concept welke ik de afgelopen 3 jaar in de Gemeente Apeldoorn met succes heb opgezet en uitgerold. Dat kunnen maatschappelijke thema’s als de Omgevingswet of Burgerparticipatie, Smartcity of Energietransitie zijn, maar kan even zo goed een vraag van een klant van een bedrijf zijn om de visie en missie helderder en scherper te krijgen en om zodoende de toekomst nog bestendiger tegemoet te kunnen treden, hun doelgroep leden te verjongen en te bedienen of een Meetup in te zetten als deskundigheidsbevordering voor hun personeel.

Meetup 5G

Hoe denken de Apeldoornse inwoners over een 5G-netwerk? Lees meer over de Meetup van woensdag 2 oktober 2019.

> Artikel Apeldoorn Direct

Het maken van een premovie, een video boodschap of oproep zijn één van die dingen passend bij het concept. Echter van veel groter belang is wat passend is bij de vraag van de klant.

Door te luisteren, te analyseren, verbindingen te leggen, actief mee te denken, inzichten en adviezen te geven, samen de dialoog aan te gaan, een passende activiteit te organiseren en door effecten te meten om te zien wat mogelijke veranderingen zijn onderscheid ik mij door o.a. mijn creatieve opstelling en wijze van meedenken op de diverse thema’s in mijn vakgebied.

Doen wat bij mij past en mijn gevoel hierin blijven volgen zijn wat mij betreft mede de ingrediënten om plezier te hebben en te houden

Wilco heeft een Meetup georganiseerd over het thema Smart City. Het was een mooie bijeenkomst. Aanwezigen zijn op deze avond met elkaar in gesprek over aspecten als veiligheid, gezondheid en het effect van digitale ontwikkelingen op onze samenleving. Door de ervaring en netwerk van Wilco was de meetup goed georganiseerd.

Roelof de Graaf
Gemeente Apeldoorn

Ons jaarlijks Kunst & Theater Festival wilden wij graag delen met een breed Apeldoorns publiek. Wilco was voor ons hierbij een sparringpartner hoe hiervoor aandacht voor te vragen. Hij deelde zijn kennis, zette zijn netwerk in om het festival onder de aandacht te brengen bij de Apeldoornse samenleving en droeg met zijn brede netwerk alsmede de wijze van berichtgeving bij aan het succes van ons festival.

Bertus Wilbrink
Leger des Heils